P O Z V Á N K A Na 69. výroční členskou schůzi

P O Z V Á N K A Na 69. výroční členskou schůzi

která se bude konat v pátek 18. června 2021 ve 12.30 hod. na střihárně družstva v Horní Cerekvi, ul. Polní 230