P O Z V Á N K A Na 69. výroční členskou schůzi

která se bude konat v pátek 18. června 2021 ve 12.30 hod. na střihárně družstva v Horní Cerekvi, ul. Polní 230  

P r o g r a m:

1.      Zahájení – schválení pořadu jednání a volba pracovního předsednictva

2.      Volba pracovních komisí (mandátové, návrhové), volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.      Zpráva mandátové komise

4.      Zpráva představenstva o činnosti družstva a hospodářských výsledcích za rok 2020

5.       Schválení roční účetní závěrky a návrh na zaúčtování hospodářského výsledku

6.      Diskuse 7.      Návrh a schválení usnesení VČS

8.      Závěr

 

Roční účetní závěrka je členům k dispozici a k nahlédnutí na ústředí družstva.

Za představenstvo družstva

Ing. Čechová Jana, předsedkyně družstva v.r. 

Heřmánková Jana, místopředsedkyně družstva v.r.

 

P O Z V Á N K A na náhradní členskou schůzi

která se bude konat v pátek 18.června 2021 ve 13.00 hod.na střihárně družstva v Horní Cerekvi, ul. Polní 230

Program

1.      Zahájení – schválení pořadu jednání a volba pracovního předsednictva

2.      Volba pracovních komisí (mandátové, návrhové), volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.      Zpráva mandátové komise

4.      Zpráva představenstva o činnosti družstva a hospodářských výsledcích za rok 2020

5.       Schválení roční účetní závěrky a návrh na zaúčtování hospodářského výsledku

6.      Diskuse

7.      Návrh a schválení usnesení VČS

8.      Závěr

Roční účetní závěrka je členům k dispozici a k nahlédnutí na ústředí družstva.

Za představenstvo družstva

Ing. Čechová Jana, předsedkyně družstva v.r. 

Heřmánková Jana, místopředsedkyně družstva v.r.

Covid Plná moc 2021